Δημήτρης Ρ.

Η πιο συνεπής εταιρεία στον χώρο των οικοδομικών και διακοσμητικών προϊόντων. Συγχαρητήρια.