Γενικά Χαρακτηριστικά των πολυεστερικών κυματοειδών φύλλων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά των πολυεστερικών αυλακωτών φύλλων

Διαστασιολόγειο των κυματοειδών πολυεστερικών ρολών

Συνηθισμένες διατομές

Διαστασιολόγειο των επίπεδων πολυεστερικών ρολών

Διατομές των αυλακωτών πολυεστερικών φύλλων